Menu

Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Kim Ngân

Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Kim Ngân là Công ty thành viên của Phú Long (Phú Long chiếm 60%) với các lĩnh vực hoạt động chính như: Tư vấn và quản lý bất động sản. Các dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan, vệ sinh nhà cửa, dịch vụ ăn uống lưu động, ...