Menu

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

- MẶT BẰNG CĂN HỘ DRAGON PARC

  • MẶT BẰNG TIÊU CHUẨN LOẠI 1 8m x 20m

  • MẶT BẰNG CĂN GÓC (8m x 20m)

  • MẶT BẰNG TIÊU CHUẨN LOẠI 2 (8m x 15m)

- MẶT BẰNG NHÀ PHỐ VƯỜN DRAGON GARDEN

  • MẶT BẰNG TIÊU CHUẨN (6m x 15m )

  • MẶT BẰNG CĂN GÓC

- NHÀ PHỐ KINH DOANH DRAGON TOWN

  • MẶT BẰNG TIÊU CHUẨN (7m x 15m)

  • MẶT BẰN CĂN GÓC