Dragon RiverSide City

Hình mặt bằng chung
Hình mặt bằng chung
Bốn toà tháp mang biểu tượng cho 4 viên ngọc quý Ruby, Sapphire, Emerald và Carnelian làm toả sáng cả một thành phố 5 sao. Với sự quản lý chuyên nghiệp và chất lượng tốt nhất, không khó để có thể nói đây là nơi xứng tầm thượng lưu, khẳng định vị thế và đẳng cấp của gia chủ trong xã hội ngày nay.