Tuyển dụng

Tìm theo
 • Giám Đốc Trung Tâm Thương Mại 2020-06-05
   Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của TTTM nhằm thực hiện các công tác kinh doanh, quản lý, vận hành TTTM một cách hiệu quả, đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng, quản lý kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh, tài sản, dịch vụ và nâng cao uy tín, thương hiệu tòa nhà, Công ty. 
 • Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Dự Án 2019-05-11

  Phân tích và cập nhật kịp thời tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, qui hoạch tại khu vực dự án nói riêng và cả nước/ nước ngoài (lĩnh vực liên quan) nói chung.

  - Theo dõi và đưa ra dự đoán về tình hình cũng như xu hướng phát triển, nhu cầu sản phẩm trong tương lai của các phân khúc thị trường bất động sản.

 • Thư ký Tổng Giám đốc 2019-10-28
  - Thực hiện công tác Thư ký: hỗ trợ Tổng Giám Đốc sắp xếp công việc, chuẩn bị lịch trình làm việc; tiếp nhận, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, văn bản;
  - Hỗ trợ giám sát triển khai công việc của Công ty, tổng hợp các báo cáo của các Khối/Phòng/Ban trình Tổng Giám Đốc