Tuyển dụng

Tìm theo
 • Quản Lý/ Chuyên Viên Kinh Doanh B2B Cấp Cao 2019-09-08
  - Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, đề xuất cơ chế hợp tác với đối tác, cơ cấu sản phẩm và giá cho thuê của mảng TTTM, dịch vụ khu đô thị, tiện ích & văn phòng, khối đế toà nhà..
  - Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước về các cơ hội hợp tác đầu tư, mua bán, cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng và các tài sản đầu tư;


 • Chuyên viên Thiết kế 2D 2019-10-08
  Chịu trách nhiệm thực hiện:
  (i) Đảm nhiệm thực hiện các thiết kế/ ấn phẩm quảng cáo định kỳ/ ấn phẩm quảng cáo sản phẩm dịch vụ của công ty.
  (ii) Phân tích, tham mưu, đề xuất về các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, xây dựng hình ảnh, kho dữ liệu hình ảnh của công ty.
  (iii) Cập nhật và quản lý thư viện hình ảnh, thông tin của Công ty.

 • Trưởng nhóm Quản lý Thương hiệu 2019-10-08
  Chịu trách nhiệm thực hiện:
  (i) Phối hợp cùng trưởng phòng trong xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu công ty, dự án.
  (ii) Quản lý việc thực hiện sử dụng thương hiệu công ty và các dự án.
  (iii) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin truyền thông nhằm phục vụ các hoạt động phát triển của công ty, dự án.