Thông tin hữu ích

Hướng dẫn thanh toán giữ chỗ online
1. Địa chỉ truy cập: https://phulong.com/
2. Các bước thực hiện
- Bước 1: Chọn chức năng giữ chỗ


- Bước 2: Chọn dự án và số tiền

- Bước 3:- Bước 4: Chọn phương thức thanh toán
- Bước 5: Nhận kết quả thanh toán