Thương mại Văn phòng

Dragon Town
Dragon Town
Dragon Town
Vươn cao đến 53 tầng, Dragon Town là một tuyệt phẩm nghệ thuật vượt trên tất cả, một biểu tượng kiến trúc tuyệt đỉnh của thành phố 5 sao. Nơi đây hội tủ đủ tinh hoa, phúc khí tràn đầy, đem lại sự thinh vượng trong kinh doanh và giao thương thuận lợi cho các doanh nhân hay các thể chế tài chính hàng đầu thế giới.