Tuyển dụng

Tìm theo
 • Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Dự Án 2019-05-11

  Phân tích và cập nhật kịp thời tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, qui hoạch tại khu vực dự án nói riêng và cả nước/ nước ngoài (lĩnh vực liên quan) nói chung.

  - Theo dõi và đưa ra dự đoán về tình hình cũng như xu hướng phát triển, nhu cầu sản phẩm trong tương lai của các phân khúc thị trường bất động sản.

 • Trưởng Nhóm/ Chuyên Viên Kinh Doanh BĐS Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 5-6* 2019-11-09

  - Quản lý nhóm nhân viên kinh doanh theo Team được phân công (10 NV).

  - Giám sát công việc kinh doanh của Team theo dự án, theo khu vực.

  - Tham gia vào chính sách bán hàng của dự án.

  - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong công tác tư vấn Khách Hàng cũng như công tác giải quyết các khó khăn (nếu có).

  - Theo dõi, thống kê và báo cáo các công việc hàng tuần, tháng, quý Cấp quản lý trực tiếp. 

 • Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường 2019-10-09
  - Lập và triển khai báo cáo thị trường tổng quan;
  - Lập và triển khai nghiên cứu các dự án bất động sản Công ty đã, đang và sẽ triển khai;
  - Phân tích tình hình biến động giá của các dự án trọng tâm, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của công ty đang phát triển;
  - Dự báo thị trường Bất động sản.