Tuyển dụng

Tìm theo
 • Chuyên viên Điều phối CRM 2021-09-13
  - Chuyển giao, thẩm định hồ sơ tài liệu và kết nối công việc từ các bộ phận trước khi chuyển qua cho IT và đối tác.
  - Ghi nhận các yêu cầu của các bộ phận và phối hợp với phần mềm để triển khai.
  - Kiểm tra các tính năng của phần mềm được phát triển đáp ứng với yêu cầu,
 • Chuyên viên Tiền lương và Phúc lợi 2021-09-28
  - Phụ trách công tác chấm công
  - Phụ trách công tác quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động (ký mới, tái ký, chấm dứt HĐLĐ)
  - Phụ trách công tác tính lương, thưởng cho toàn Công ty
 • Trưởng phòng Mua sắm 2021-09-13
  - Đầu mối triển khai thủ tục các gói thầu (tổ chức thủ tục lựa chọn nhà thầu, đàm phán ký kết hợp đồng…)
  - Chủ trì thực hiện công tác Mua sắm cho toàn Công ty đối với các hoạt động hành chính, công nghệ, dịch vụ, kinh doanh-marketing và hoạt động khác của công ty (không bao gồm hoạt động đấu thầu và mua sắm phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình)