Tuyển dụng

Tìm theo
 • Chuyên viên Pháp chế 2021-01-07
  Soạn thảo, rà soát các loại văn bản pháp lý như hợp đồng, các loại giấy phép, văn bản ủy quyền, các cam kết, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty. 
 • Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường 2021-01-07
  - Cập nhật và phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, luật, môi trường kinh doanh lên đến biến động của ngành ĐBS,
  - Xây dựng và cập nhật dữ liệu thị trường BĐS tại các khu vực được phân công (gồm dữ liệu bất động sản, kinh tế, xã hội, luật và các yếu tố tác động đến thị trường BĐS)
 • Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ 2021-06-24
  - Quản lý nhóm kiểm toán nội bộ thực hiện công việc kiểm toán song hành và hậu kiểm. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Ban Kiểm toán - Thanh tra về công việc của bộ phận được giao nhiệm vụ phụ trách.
  - Lên kế hoạch, giao việc, giám sát và trực tiếp tham gia công việc kiểm toán của Công ty Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả.