Tuyển dụng

Tìm theo
 • Chuyên viên Tiền lương và Phúc lợi 2022-01-21
  • Thực hiện công tác chấm công, tổng hợp công, các ngày nghỉ, tăng giờ và tính lương, thưởng cho toàn Công ty
  • Phụ trách công tác quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, phụ lục HĐLĐ, các quyết định nhân sự (ký mới, tái ký, chấm dứt HĐLĐ)
 • Deputy CEO’s Assistant 2022-01-27

  - Advising and supporting the Deputy CEO in the strategic planning, business objectives and organization

  Support the Deputy CEO to carry out operating activities

 • Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường 2022-04-01
  - Cập nhật và phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, luật, môi trường kinh doanh lên đến biến động của ngành ĐBS Update, analyze the macroeconomic/ micro-economic, planning at project location in particular and Vietnam/ abroad (relevant industries) in general.
  - Xây dựng và cập nhật dữ liệu thị trường BĐS tại các khu vực được phân công (gồm dữ liệu bất động sản, kinh tế, xã hội, luật và các yếu tố tác động đến thị trường BĐS)/ Build and update market database for assigned regions (include real estate projects, economic, laws, and other relevant information of real estate market)