Về chúng tôi

Chính sách chất lượng

Để đạt mục tiêu chính sách chất lượng chúng tôi cam kết:
1. Liên tục nâng cao nhận thức cá nhân trong tổ chức
2. Luôn tuân thủ các yêu cầu của luật định
3. Áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
4. Cải tiến và duy trì khả năng cũng như nguồn lực để cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng và dịch vụ tận tâm để luôn đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng
5. Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, và gắn bó lâu dài với Công ty.