Bất động sản nghỉ dưỡng

Furama Resort & Spa Phú Quốc
Furama Resort & Spa Phú Quốc
Furama Resort & Spa Phú Quốc
Nằm trong quần thể thiên đường nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe L’Alyana Senses World.